Indendørs klima

PureClean kan udføre systematisk kortlægning / overvågning af forureningsniveauer, for kritiske kemikalier og støv i luften på offentlige og private niveauer. En sådan undersøgelse kan danne grundlag for sundhedsaspekterne på en arbejdsplads, hvor de undersøgte parametre er af betydning for folkesundheden, arbejdsmiljøet, indeklimaet / miljøet og det generelle velfærd.

Indeklimaet har stor betydning for os, da vi lever ca. 80-90% af tiden indendørs. Indendørsklimaet kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som udledes fra de byggevarer, der anvendes i bygningen, fra de forbrugerprodukter, vi omgiver os med, og de aktiviteter, vi forpligter os til.

Øjenirritation og træthed er et almindeligt problem i europæiske kontormiljøer, og uden uklart at kunne kortlægge årsagerne er der ingen tvivl om, at det skyldes dårlig indeklima.

Formaldehyd forbliver et problem, der har stor international opmærksomhed, som en stærk slimhindeirriterende og kræftfremkaldende. ‘

Nylig forskning har også afsløret den mulige indvirkning af fugt på astmatikere, lungefunktion, søvnkvalitet og generel komfort.

Et stort antal VOC’er, der udledes af materialer / produkter, kan påvirke luftkvaliteten (lugt) negativt. Dette kan delvis påvirke symptombilledet og sandsynligvis også produktiviteten.

Mange almindelige duftstoffer (VOC’er / SVOC’er) reagerer med indåndingsluftens ozon og danner nye, uhensigtsmæssige stoffer, som begge kan være slimhindeirriterende eller påvirke luftvejen negativt

• PureClean hjælper og rådgiver virksomheder om at få et forbedret indeklima til gavn for begge medarbejdere og selskabet.•PureClean uses the most modern and environmentally friendly solutions available on the market.

• PureClean har udviklet DeepClean og AfterClean konceptet, som adskiller sig væsentligt fra regelmæssig rengøring.

• PureClean har metoder til effektiv fjernelse af lugt og andre indendørsklimaudfordringer uden efterfølgende sundhedsmæssige konsekvenser.

Hygiejne – Læren om renlighed.

PureClean kan hjælpe og rådgive virksomheder og private om hygiejne. Værdien af ​​indsatsen for bedre hygiejne i hjemmet, på dit arbejde, i skoler, hospitaler, plejehjem, i kantinen, i fødevareproduktion, på farten og mange flere steder i hverdagen er vigtigt for alle mennesker.

Hygiejne er det almindelige navn for metoder til forebyggelse af smitteudbredelse gennem renlighed, rutiner eller design, som forhindrer bakterier og vira i at forårsage sygdom. I praksis handler det kun om hænder, overflader, tøj og mad – og fra hospital til hjem og unge til gamle.

Alle kan hjælpe med at forhindre infektion – professionel og privat – til gavn for sig selv og samfundet.

Rapporter og undersøgelser viser desværre, at vi ikke bruger al den viden vi har, hvorfor mangel på hygiejne skønnes at få mere end 3.000 danskere til at miste deres liv hvert år, hvilket forårsager langt mere end en million sygedage og generelt koster samfundets milliarder dollars.

• PureClean ønsker at hjælpe med at ændre hygiejne, så vi kan skabe mere sundhed og livskvalitet gennem forebyggelse og god hygiejneadfærd.

• PureClean hjælper og rådgiver virksomhederne om at få bedre hygiejne til gavn for både medarbejdere og virksomheden.

• PureClean bruger de mest moderne og miljøvenlige løsninger, der er tilgængelige på markedet.

• PureClean har udviklet DeepClean og AfterClean konceptet, som adskiller sig væsentligt fra væsentlig rengøring på væsentlige og afgørende punkter.

• PureClean har metoder til effektiv hygiejneforbedring og samarbejde med internationale virksomheder, der gør os helt i front med den nyeste viden og teknologi, der gør det muligt for os at give det bedste råd til alle vores kunder.•PureClean holds hygiene courses and would like to do a course that targets your business.

God hygiejne hjælper os med at få et godt og sundt liv.