Indeklima

PureClean kan lave en systematisk kortlægning/overvågning af forureningsniveauet, for kritiske kemikalier og støv i luften hos offentlige og private.
En sådan undersøgelse kan danne baggrund for de sundhedsmæssige aspekter på en arbejdsplads, hvor de undersøgte parametre har betydning for folkesundheden, arbejdsmiljø, indeklima/miljø og den almene velvære.

Indeklimaet har stor betydning for os, da vi lever ca 80- 90 % af tiden inden døre.
Indeklimaet kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som bl.a. afgives fra de byggevarer, der er anvendt i bygningen, fra de forbrugerprodukter vi omgiver os med og de aktiviteter, som vi foretager os.

Øjenirritation og træthed er et udbredt problem i europæiske kontormiljøer og uden entydig, at kunne kortlægge årsagerne er der dog ikke nogen der er I tvivl om, at det skyldes et dårligt indeklima.
Formaldehyd er fortsat et problem, der har stor international bevågenhed, som et stærkt slimhindeirriterende og kræftfremkaldende stof.’
Nyere forskning har endvidere synliggjort fugtens mulige betydning for astmatikere, lungefunktion, søvnkvalitet og oplevet komfort generelt.
En lang række VOCe´r, der emitteres fra materialer/produkter, kan påvirke luftkvaliteten (lugt) negativt. Dette kan dels påvirke symptombilledet i negativ retning og sandsynligvis også produktiviteten.
Mange gængse duftstoffer (VOCer/SVOCer) reagerer med indeluftens ozon og danner nye, uhensigtsmæssige stoffer, der både kan være slimhindeirriterende eller påvirke luftvejene negativt

•PureClean hjælper og rådgiver firmaer til, at få et forbedret indeklima til fordel for både ansatte og firmaet.
•PureClean benytter de mest moderne og miljøvenlig løsninger der findes på markedet.
•PureClean har udviklet konceptet DeepClean og AfterClean, som på væsentlige punkter adskiller sig fra almindelig rengøring.
•PureClean har metoder til effektiv fjernelse af lugt og andre udfordringer for indeklimaet, uden efterfølgende sundhedsmæssige konsekvenser.

Hygiejne – læren om renlighed.

PureClean kan hjælpe og rådgive virksomheder og private om hygiejne.
Værdien af en indsats for bedre hygiejne i hjemmet, på dit arbejde, i skoler, på hospitaler, på plejehjem, i kantinen, i fødevareproduktioner, på farten og mange flere steder i hverdagen er vigtig for alle mennesker.

Hygiejne er fællesbetegnelsen for metoder til, at hindre smittespredning gennem renlighed, rutiner eller design der forhindrer bakterier og vira i, at forårsage sygdom.
I praksis drejer dette sig om alt fra hænder, overflader, tøj og fødevarer – og fra hospital til hjem og ung til gammel.
Alle kan hjælpe med, at forhindre smitte – professionelt og privat – til gavn for dem selv og samfundet.

Rapporter og undersøgelser viser desværre, at vi ikke bruger al den viden vi har, hvorfor mangelfuld hygiejne anslås at føre til, at mere end 3.000 danskere mister livet hvert år, at forårsage langt over en million sygedage og samlet set koste samfundet mia. af kroner.

•PureClean vil gerne være med til, at ændre på hygiejnen, så vi kan skabe mere sundhed og livskvalitet gennem forebyggelse og god hygiejnisk adfærd.
•PureClean hjælper og rådgiver firmaer til, at få en forbedret hygiejne til fordel for både ansatte og firmaet.
•PureClean benytter de mest moderne og miljøvenlig løsninger der findes på markedet.
•PureClean har udviklet konceptet DeepClean og AfterClean, som på væsentlige og afgørende punkter adskiller sig fra almindelig rengøring.
•PureClean har metoder til effektiv forbedring af hygiejnen og samarbejder med internationale virksomheder der gør, at vi er helt i front med den nyeste viden og teknologi som gør os i stand til, at yde den bedste rådgivning for alle vores kunder.
•PureClean afholder hygiejnekurser og laver gerne et kursus der, er målrette til din virksomhed.

God hygiejne hjælper os til et godt og sundt liv.