Pureclean er nu forhandler af Kikkoman ATP+AMP måler i alle de nordiske
lande.
Pureclean is now a distributor of Kikkoman ATP + AMP tests in all the
Nordic countries.

ATP + AMP Hygiejnetester
Lumitester PD30 & LuciPac Pen

Er du træt af alger? Pureclean kan løse problemet for dig. ( this one
will only be in danish because it is a treatment we can do only in
denmark.

3 – 4 dage efter
behandlingen er det
nemt at se forskel.

Er du træt af alger? Pureclean kan løse problemet for dig. ( this one will only be in danish because it is a treatment we can do only in denmark.)

Airmanager luftrensere – tilpasses jeres behov

Airmanager luftrensere Airmanager air cleaners

AirManager er en revolutionerende, patenteret teknologi, der fjerner skadelige partikler som vira, bakterier,

opløsningsmidler, røg etc. fra luften.

Vi har et bredt udvalg af AirManager luftrensere, der kan tilpasses til ethvert miljø. Lige fra små, bærbare

enheder til specialbyggede industrielle installationer – intet job er for småt eller for stort for AirManager.

Uanset hvilken type enhed, du vælger, beskytter AirManager dig og miljøet omkring dig.

Kontakt os for at høre mere om, hvilken type AirManager der passer til netop dine behov.

Fordele ved AirManager:

.Enkel løsning til at opnå ren luft

. Dræber alle vira – såsom svineinfluenza, influenza, stafylokokker, Roskildesyge etc.

.Destruerer bakterier, skimmelsvamp og andre svampesporer. Nedbryder 99,999 % af bakterier i luften

. Nedbryder flygtige organiske forbindelser, opløsningsmidler og andre luftbårne kemikalier

. Hurtigere og mere omfattende end tidligere, konventionelle teknologier såsom ultraviolet luftrensning

og ionisering

. Giver en luftkvalitet, der matcher laboratoriekrav. Giver 99,99999999 % ren luftkvalitet (virusfjernelse)

. Fjerner skadelige allergener fra luften

. Fjerner ubehagelige lugte permanent – hurtigt og effektivt

. Ekstremt energieffektiv og billig i drift – koster mindre end udgiften til en normal elektrisk pære

. Enkel installation uden rør og slanger

. Nem og billig vedligeholdelse – og komplet serviceprogram.

Airmanager air cleaners – tailored to your needs

AirManager is a revolutionary patented technology that removes harmful particles like viruses, bacteria,

solvents, smoke, etc. from the air.

We have a wide range of AirManager air cleaners that can be customized to any environment. From small

portable devices to custom-built industrial installations – no job is too small or too big for AirManager.

Whatever type of device you choose, AirManager protects you and the environment around you.

Contact us to learn more about the type of AirManager that suits your needs.

Advantages of AirManager:

• Easy solution for clean air

• Kills all viruses – such as swine flu, flu, staphylococcus, Roskilde disease etc.

• Destroys bacteria, mold and other fungal spores. Disrupts 99.999% of bacteria in the air

• Decomposes volatile organic compounds, solvents and other airborne chemicals

• Faster and wider than previous conventional technologies such as ultraviolet air purification and ionization

• Provides an air quality that matches laboratory requirements. Provides 99.99999999% pure air quality (virus

removal)

• Removes harmful allergens from the air

• Removes unpleasant odors permanently – quickly and efficiently

• Extremely energy efficient and cheap in operation – cost less than the cost of a normal electric bulb

• Easy installation without pipes and hoses

• Easy and cheap maintenance – and complete service program.