Dansk

PureClean samarbejder med Leasing Fyn.

Leasing er en udbredt og velegnet form for finansiering af maskiner, udstyr og meget andet til erhvervslivet. Du vælger leverandør og udstyr, og Leasing Fyn betaler udstyrets købspris til leverandøren og bliver ejer af udstyret. Din virksomhed disponerer over udstyret mod at betale leasingydelse over en aftalt tidsperiode, så omkostningen bliver fordelt over den tid, virksomheden kan benytte af udstyret, og det kan generere indtægter.

Aftale om finansiering bør være aftalt INDEN levering af udstyret. Når leveringen er godkendt, udbetaler Leasing Fyn købesummen til leverandør, og leasingaftalen startes.

Ring til PureClean for at høre mere om mulighederne for leasing af det udstyr du skal bruge.

English

PureClean cooperates with Leasing Fyn.

Leasing is a widespread and suitable form of financing machinery, equipment and much more for business. You choose supplier and equipment, and Leasing Funen pays the equipment’s purchase price to the supplier and becomes the owner of the equipment. Your company is disposing of the equipment against paying lease over an agreed period of time, so the cost is distributed over the time the company can use the equipment and it can generate revenue.

Agreement on financing should be agreed upon with the delivery of the equipment. Once the delivery is approved, Leasing Fyn will pay the purchase price to the supplier and the lease agreement will be started.

Call PureClean to learn more about the options for leasing the equipment you need.