Download vores Clean Do Presentation PC ved at klikke på linket herunder og se hvem vi er og hvad vi kan.

Clean Do Dansk

Clean Do

Den universielle kontrol af protein, renhed og forurening
Ready to use– proteinswabsenhed til at validere hygiejneniveauer
let at udføre – Clean Do kan bruges uden træning eller erfaring
let at opbevare – ved stuetemperatur
Proteinforurening indikeres straks ved farveændring fra orange til grønt inden for kun 2 minutter. Med Clean Do kan du støtte dine HACCP krav. Nedre detektionsgrænse for Clean Do er 20 μg.
Rent udstyr og rydddede overflader er grundlaget for sikre produkter.

Alt du behøver til en evaluering er en Clean Do.